Zajęcia pozalekcyjne

W roku  szkolnym 2016/2017 zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze i z uczniem zdolnym będą dopasowywane do potrzeb ucznia lub grupy uczniów. Każdy nauczyciel jest do dyspozycji uczniów co najmniej raz w tygodniu i na prośbę ucznia (ów) lub rodziców organizuje ww. zajęcia o godzinie uzgodnionej z uczniami.

Część zajęć odbywa się zgodnie z harmonogramem:Komentarze są zamknięte.