Wymagania edukacyjne

Język polski

Języki obce

Historia

WOS

Biologia

Informatyka

Matematyka

Fizyka

Geografia

Chemia

Muzyka

Plastyka

Zajęcia artystyczne – muzyka, plastyka

Technika

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wychowanie fizyczne
Komentarze są zamknięte.