UBEZPIECZENIE

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW 2016/2017

Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2016/2017.

Informacja MEN dotycząca ubezpieczenia

Informacje dla rodziców  (dół strony ubezpieczyciela)

www. aspergo.pl/szkolne

Druk polisy udostępnia również szkoła w godzinach pracy sekretariatu.

  • Uwaga na zmiany – rodzic ma prawo wyboru rodzaju i kwoty ubezpieczenia.


Komentarze są zamknięte.