Święto Biblioteki Szkolnej

Październik – to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Święto to zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego. W naszej bibliotece szkolnej obchodziliśmy ten miesiąc na dwa sposoby – czytelnicy mogli wziąć udział w tematycznym konkursie krzyżówkowym z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi, przystąpiliśmy również do akcji zbiórki książek dla tworzonych od nowa bibliotek w dwóch żorskich szkołach.


Komentarze są zamknięte.