SUPER CZYTELNICY NAGRODZENI

.

W ciągu całego II półrocza w naszej szkole odbywał się konkurs

„Książki wam niosę”. Skierowany był do wszystkich uczniów, a w szczególności do miłośników języka polskiego. Warunkiem uczestnictwa było comiesięczne rozwiązywanie krzyżówek lub quizów tematycznie związanych z kulturą czytelniczą
Zwycięzcom gratulujemy, życzymy samych miłych wrażeń i niezapomnianych przeżyć w kontakcie z literaturą.
Równorzędne I miejsce uzyskały Beata Błachut i Małgorzata Szulc z kl. II B.

Organizatorem konkursu była I. Marcol-Perlak.


Komentarze są zamknięte.