Rada rodziców

NUMER KONTA BANKOWEGO DO WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW:
BOŚ
75 1540 1128 2060 5888 4723 0001

NUMER KONTA BANKOWEGO DLA RODZICÓW – WYCIECZKI SZKOLNE UCZNIÓW:
BOŚ
48 1540 1128 2060 5888 4723 0002

ZADANIA RADY RODZICÓW:

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki;
 2. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną- programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki;
 3. opiniowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
 4. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
  lub wychowania szkoły;
 5. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
 6. uzgodnienia warunków oraz wydanie pozytywnej opinii na temat podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację;
 7. opiniowanie wzoru jednolitego stroju;
 8. opiniowanie zestawu programów nauczania i zestawu podręczników nauczania;
 9. opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 10. opiniuje pracę nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego;
 11. współdecydowanie i opiniowanie pracy szkoły poprzez udział
  w comiesięcznych spotkaniach przedstawicieli z dyrektorem szkoły;
 12. wspieranie szkoły w inicjatywach na rzecz dobra dziecka;
 13. pomoc przy organizacji uroczystości klasowych i szkolnych;
 14. gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

RADA RODZICÓW 2016/2017

 • Ia-  Świerczewska Małgorzata
 • Ib-  Banduła Małgorzata zast. Kolenda Jacek
 • Ic- Bojanowska Julia  zast.  Motyka Joanna
 • IIa – Ulbrich Katarzyna
 • IIb – Kotula Katarzyna
 • IIc – Lipińska Beata
 • IIIa – Dynysiuk Edyta
 • IIIb – Krzyżowski Marek
 • IIIc – Pragnący Joanna

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 • Przewodniczący Rady Rodziców – Marek Krzyżowski
 • Z-ca przewodniczącego -Beata Lipińska
 • Sekretarz -Katarzyna Ulbrich
 • Skarbnik – Aleksandra Siatecka-Kłoda

 Komentarze są zamknięte.