Projekty

BLOKOWISKO TO NIE WSZYSTKO edycja IV –    to wielobiegunowy program profilaktyczny , który ma na celu promowanie wśród młodych osób postaw abstynenckich, zdrowego stylu życia bez sięgania po środki psychoaktywne, zwłaszcza narkotyki i dopalacze. (…) Projekt wykorzystuje szeroko pojęte wartości etyczno-chrześcijańskie (godność osoby, centralna rola rodziny, współpraca wszystkich na rzecz wspólnego dobra, szacunek życia ludzkiego, prawda itp.) które bez wątpienia, wzmacniają cały projekt.

        Czytaj więcej…..

Rakoobrona – projekt skierowany do młodzieży szkolnej w wieku 14-19 lat. Mówimy o profilaktyce raka płuca, raka szyjki macicy i czerniaka złośliwego. Edukując uczniów, zmniejszamy u nich ryzyko zachorowania na te nowotwory w przyszłości!  Patronat nad wydarzeniem objął m.in. Śląski Kurator Oświaty oraz kuratorzy z innych województw, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Onkologiczne we Wrocławiu.

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń + IV Edycja (konkurs od 31 marca 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. ) – Celem konkursu jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole, jak i poza nią.
Zadania konkursu:

 1. Zorganizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami Straży Pożarnej oraz przeprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych, zdjęć, przesłanych do jury konkursu.
 2. Pogadanka z uczniami nt. „Bezpieczeństwo w mojej szkole. Jakie zagrożenia mogą nasz czekać na zajęciach w-f”. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych, zdjęć, filmów przesłanych do jury konkursu.
 3. „Mój wolny czas w cyberprzestrzeni.” Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych, zdjęć, filmów przesłanych do jury konkursu.
 4. „Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.” Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 5. Działania na rzecz społeczności lokalnej, np. pomoc osobie starszej, akcja sprzątanie parku itp. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 6. „Bądź bezpieczny w sieci” – stworzenie wspólnie z uczniami wytycznych/regulaminu/podpowiedzi jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 7. Opracowanie zbioru zasad i reguł, dotyczących zachowań w środowisku szkolnym oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 8. Wspólne przygotowanie przez uczniów i nauczycieli przykładowych programów rówieśniczych, np. pomoc koleżeńska w nauce, rówieśniczy doradcy, czy rówieśniczy mediatorzy itp. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 9. „Dlaczego nasza szkoła ma dobry klimat?” Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych, zdjęć przesłanych do jury konkursu.(…)

Projekt „BLIŻEJ”-  Celem projektu Interwencja edukacyjna „Bliżej” jest stworzenie i wdrożenie w szkołach gimnazjalnych programu lekcji wychowawczych, powodującego zmniejszenie gotowości do wykluczania jednostek z grupy rówieśniczej

Falochron- dotyczy profilaktyki zachowań ryzykownych. u młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Projekt opracowano na podstawie Programu Falochron dla Województwa Dolnośląskiego w ścisłej współpracy z autorem Falochronu – dr. hab. Jackiem Kurzępą – prof. ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, który jednocześnie jest konsultantem i ekspertem w realizowanym projekcie.

INNE:

Zrealizowane w szkole konkursy

 • wrzesień : konkurs wiedzy dotyczący Francji,Niemiec i Wielkiej Brytanii (MZ)
 • październik : konkurs wewnątrzszkolny na plakat promujący bibliotekę i czytelnictwo (RS)
 • październik: konkurs wewnątrzszkolny quiz matematyczny (krzyżówka matematyczna) (ML)
 • październik : I etap całorocznego czytelniczego „Cała szkoła czyta „ (IP)
 • I Rybnicki Międzyszkolny Dzień „Ucznia z Pasją” (organizator ZST Rybnik -uzyskanie II miejsca w kat. naukowej i wyróżnienia w kat. artystycznej (IP)

Realizowane projekty

 • Noc naukowców – 17.10.2015r (LG, ML, EM)
 • WF z klasą – (Liszka, Ulman) w tym już zrealizowany międzyprzedmiotowy tor przeszkód -matematyka, j. angielski, wf (ML, MZ, JU)
 • „Nieważne gdzie ,ważne, że razem – planujemy wycieczkę klasową I a (ML)
 • Blog klasy I a rybnik-G10-1A.blog.pl (ML,BS)
 • Geografia w praktyce z mapą i kompasem-warsztaty(GS)
 • „Spotkania z nauką” Wydział BIOŚ Katowice (JN)


Komentarze są zamknięte.