PROJEKT PROFILAKTYCZNY

 .

W bieżącym roku szkolnym nasze gimnazjum przystąpiło do dwuletniego programu „Trzeźwymi Bądźmy”. 11 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielem Fundacji PULS – MED Blisko Ciebie na temat  aspektów zdrowotnych i społecznych spożywania alkoholu. Prelekcja została połączona z prezentacją filmu „Wieczne dziecko”. Projekt jest finansowany przez Miasto Rybnik w ramach dotacji na wspieranie realizacji zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Koordynator projektu: A. Horzela.


Komentarze są zamknięte.