Nabór do szkół średnich

TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ ŚREDNICH 

Zasady rekrutacji do szkół  średnich na rok szkolny 2017/2018

Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60)

Art.204.[Terminy i kryteria postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018]

1.Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:

2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej – (trzyletniej branżowej szkoły I stopnia) ustawy prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół

policealnych- określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. właściwy kurator oświaty.

Zawody, konkursy i olimpiady wpisywane na świadectwie gimnazjalisty:

 

Zespół Szkół im. Powstańców Śląskich

  • Kościuszki 41, Rybnik 44-200, Śródmieście
  • tel. 32 4222787, fax: 32 4221121
   • email:

lo1@um.rybnik.pl,

  • www:

http://www.rybnik.pl/lo1

II Liceum Ogólnokształcące im. A. F. Modrzewskiego

  • Mikołowska 25, Rybnik 44-200, Śródmieście
  • tel. 32 4221229, 4221208, fax: 32 4239546
  • email:

iilo@rsi.pl,

  • www:

http://www.2lo.rybnik.pl

Liceum Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej

  • 3 Maja 22, Rybnik 44-200, Śródmieście
  • tel. 32 4228750
  • email:

urszulanki@urszulanki.rybnik.pl,

  • www:

http://www.urszulanki.rybnik.pl

IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

  • 1 Maja 93, Rybnik 44-206, Chwałowice
  • tel. 32 4221850
  • email:

sekretariat@ivlo.hg.pl,

  • www:

http://www.ivlorybnik.pl/

Zespół Szkół nr 5 im. Józefa Rymera

  • Rymera 24, Rybnik 44-270, Niedobczyce
  • tel. 32 4211630, 7398160, fax: 32 4211630
  • email:

zsp@cyberia.pl,

  • www:

http://www.zs5rybnik.pl/

Zespół Szkół nr 3

  • Orzepowicka 15a, Rybnik 44-217, Orzepowice
  • tel. 32 4227081, kom. 0 605996720, fax: 32 4227081
  • email:

szkoła@zsp3.rybnik.pl,

  • www:

http://www.zs3.rybnik.pl/

Zespół Szkół Budowlanych

  • Świerklańska 42, Rybnik 44-200
  • tel. 32 4222279, 4222796, fax: 32 4222279
  • email:

zsbrybnik@um.rybnik.pl,

  • www:

http://www.zsbrybnik.pl

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych

  • Św. Józefa 30, Rybnik 44-200, Śródmieście
  • tel. 32 4223663, fax: 32 4223549
  • email:

ekonomikrybnik@wp.pl,

  • www:

http://www.zseu.pl

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

  • Kościuszki 23, Rybnik 44-200, Śródmieście
  • tel. 32 4222776
  • www:

http://www.zsme.pl

Zespół Szkół Technicznych

  • Kościuszki 5, Rybnik 44-200
  • tel. 32 4221813
  • www:

http://www.zstrybnik.pl/

 Komentarze są zamknięte.