Konsultacje_Wywiadówki

Harmonogram spotkań z rodzicami w  roku szkolnym 2016/2017:

Godzina 17.00

– tablica informacyjna dla rodziców (dolny hol)  p. Romana Stąsiek

27.08                  – zebranie rodziców uczniów klas I (wychowawcy)

20.09                 – zebranie rodziców uczniów klas I, II i III – prelekcja

23.11                   – konsultacje

12.01                  – wywiadówka

29.03                  – konsultacje

zmiany

15.05                  –   wywiadówka oraz prelekcja  prowadzona przez psychologa Justynę Kokot (Centrum  Doradztwa i Kształcenia Kadr) oraz przedstawiciela Policji młodszego inspektora Krzysztofa Kazka nt. Psychologiczne i prawne aspekty cyberprzemocy.

07.06                  –   konsultacje (12.06 godz. 17.30 RR )

 Komentarze są zamknięte.