Konkursy dla innych szkół

Motywacja jest konieczna do przyswojenia sobie czegokolwiek. To ona sprawia, że sięgamy po książkę lub zapisujemy się na kurs językowy. Może spadać lub wzrastać. Może także utrzymywać się na jednakowym poziomie. Jest pożądana i niezbędna. Uczniowie są ciekawi świata. Szukają akceptacji i uznania w świecie zdominowanym już przez pewne autorytety. Pochwała czy zwrócenie uwagi na ich działania ze strony osób starszych są dla nich szczególnie ważne, ponieważ dodają im pewności i przekonują o słuszności podjętych celów. Aprobata innych jest również nieodzowna do realizacji ambicji. W naszym gimnazjum dajemy możliwość poczucia się potrzebnymi i docenianymi nie tylko naszym wychowankom, ale również uczniom z innych szkół. A oni wracają do nas co rok.

1. Międzypowiatowy Konkurs Poezji i Prozy Obcojęzycznej

Międzypowiatowy Konkurs Poezji, Prozy i Piosenki Obcojęzycznej jest cykliczną imprezą organizowaną przez Gimnazjum nr 10 od dziewięciu lat. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2006 pod nazwą I Międzypowiatowy Konkurs Poezji i Prozy Obcojęzycznej. Celem imprezy jest pogłębianie i rozwijanie zainteresowań młodzieży gimnazjalnej kulturą państw europejskich i zachęcanie do nauki języków obcych. Organizatorkami konkursu są J. Moczko-Pająk, G. Holona – Słodczyk oraz od 2012 r. również Ewa Markiewka – nauczycielki języków obcych w G10.

Konkurs przeznaczony jest dla gimnazjalistów, którym nieobca jest literatura obcojęzyczna i którzy chcą pochwalić się swoim talentem recytatorskim, aktorskim lub wokalnym (od 2013 roku do rywalizacji dopuszcza się również gimnazjalistów śpiewających w językach obcych). Co roku na scenie Klubu Harcówka w Rybniku-Ligocie występuje ok. 40 uczniów z gimnazjów rybnickich, wodzisławskich, powiatu rybnickiego i wodzisławskiego oraz z Żor.

Występy młodzieży oceniane jest przez jury w kategoriach językowych: angielskiej, niemieckiej i francuskiej, a od 2014 r. w kategoriach artystycznych: poezja, proza i piosenka.

Już od ośmiu lat sponsorem imprezy jest Pani Maria Margońska – dyrektor AUL Logmar, która funduje nagrody w postaci kursów językowych dla laureatów pierwszych miejsc w każdej kategorii.

Konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów, a wiosną odbędzie się jubileuszowa dziesiąta edycja.

Laureaci edycji 2014 – od lewej Marcin Nitoń z Gimnazjum nr 17 w Rybniku (proza j. angielski), Dawid Weideman z G1 w Wodzisławiu Śląskim (poezja j. francuski), Weronika Ciućka z G 1 w Rybniku (piosenka j. angielski).

W POPRZEDNICH LATACH PROPONOWALIŚMY

1. Międzypowiatowy Przegląd Spektakli Profilaktycznych

„Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną fazę w życiu człowieka. Z perspektywy psychospołecznej właśnie wtedy dokonują się najważniejsze zmiany w zakresie obrazu siebie i społecznej percepcji jednostki, formowane są nowe wzorce relacji interpersonalnych, gwałtownie wzrasta liczba nowych doświadczeń osobistych i społecznych, rozwijane są umiejętności pozwalające na kształtowanie się poczucia własnych kompetencji. Tempo oraz sposoby osiągania celów rozwojowych zależą zarówno od samego nastolatka, jak i od osób, z którymi się kontaktuje. Okres dojrzewania nie jest więc biernym oczekiwaniem na dorosłość i dojrzałość. Wręcz przeciwnie – w tej fazie życia młodzi ludzie są bardzo aktywni, eksperymentują z nowymi zachowaniami, poszukują nowych ról, nabywają nowe doświadczenia, a tym samym stają się innymi ludźmi, o nowych prawach i obowiązkach, mającymi nowe potrzeby i oczekiwania, wypełniającymi nowe zadania. W procesie tym niezwykle ważną rolę odgrywają znaczące osoby dorosłe, a zwłaszcza rodzice i nauczyciele (Z. Gaś 1997).

W naszym corocznym (od 2005r.) konkursie do rywalizacji przystępują uczniowie z gimnazjów Rybnika, Żor i Bełku. Prezentują przedstawienia związane z największymi problemami młodych uczniów, np. z przeżywanymi lękami, wynikającymi zarówno z interakcji rówieśniczych, jak i z problemów osobistych; z zażywaniem różnego typu środków odurzających i społecznymi kosztami uzależnień; z wpływem środków społecznego przekazu na zachowanie człowieka albo z zagrożeniem HIV- AIDS.

Zwycięzcy odbierają nagrody i gratulacje z rąk jury, w skład którego zasiadają przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Rybniku, Policji i pedagodzy zaprzyjaźnionych szkół.

2. Powiatowy Konkurs „Savoir vivre dla każdego”

Szkoła powinna i uczyć, i wychowywać. Wychowanie młodego człowieka to długotrwały proces kształtowania zwyczajów, nawyków, przyzwyczajeń; to zakorzenianie wartości poprzez ich praktykowanie i stały trening. Proces wychowawczy to ograniczanie swobody młodego człowieka w jego negatywnych skłonnościach. Wewnętrzna potrzeba rozwoju musi być ukierunkowywana i ograniczana.

Uczeń ma prawa. Podstawowym jest prawo do dobrego wychowania. A wychowywać to znaczy budzić, w oparciu o uzewnętrznione wartości, indywidualną odpowiedzialność za własne życie, za los swych bliskich, za własne środowisko społeczne, wreszcie za przyszłość narodu i Ojczyzny.

Wychowanie, kultura, kurtuazja, ogłada to dobrze nam znane terminy, które nigdy się nie dewaluują i ułatwiają codzienne kontakty międzyludzkie. Dobre wychowanie jest procesem długim, a przyswajanie dobrych manier wymaga nieustannych ćwiczeń. Zależy nam na tym, aby uczniowie zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym przyjmowali właściwą postawę. Teraz, kiedy jesteśmy państwem unijnym, chcemy szczególnie pokazać uczniom, że obyczaje mogą być nieco odmienne, jednak dobre maniery nie mają żadnych granic.

W ciągu ostatnich lat zaproszenie do zabawy przyjęły trzyosobowe drużyny gimnazjów z Rybnika i Jejkowic. Ich zadaniem byłot rozwiązaniem testów teoretycznych oraz wykonanie zadań praktycznych. W pierwszej edycji najlepsi byli uczniowie z Gimnazjum nr 3 im. J. Pukowca, w drugiej wychowankowie Gimnazjum nr 7 im. Cz. Miłosza, a w tym roku wygrali przedstawiciele Gimnazjum im. A. Mickiewicza z Jejkowic.

Szczególne podziękowania należą się wszystkim, którzy fundują nagrody w tym udanym przedsięwzięciu: Urzędowi Miasta Rybnika, Izbie Handlowo-Przemysłowej, firmie „Omega” oraz NZOZ „Medikol”.

3. Dialog międzykulturowy „Od młodzieńczych lat”

9 grudnia 2008r. odbył się zorganizowany przez p. Izabelę Marcol -Perlak oraz p. Jolantę Szulik Międzypowiatowy Konkurs ” Dialog międzykulturowy od młodzieńczych lat” adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu rybnickiego i żorskiego.

Idea konkursu zrodziła się, w związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską Rokiem Dialogu Międzykulturowego. We wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej podejmowane są działania przybliżające ideę dialogu międzykulturowego oraz sprzyjające integracji i współdziałaniu środowisk wielokulturowych.

Dla uczestników przygotowano zadania teoretyczne dotyczące podstaw religii katolickiej, ewangelickiej, islamu, judaizmu i prawosławia. Sprawdzono również umiejętności praktyczne, np. należało zaznaczyć na kalendarzach najważniejsze daty dla poszczególnych wyznań, opisać strój duchownych czy przedstawić religie na mapie świata. Ostatnim zadaniem było przedstawienie przygotowanych wcześniej prezentacji multimedialnych.

Wygrało Gimnazjum Społeczne z Rybnika, drugie miejsce zajęło Gimnazjum nr5 im. Jana Pawła II z Żor, a trzecie Gimnazjum nr4 im. Jana Kochanowskiego z Rybnika.

Dzięki temu konkursowi uczniowie uczą się poszanowania i promują różnorodność kulturową. Młodzież zrozumiała, że „odmienność, uważana przez niektórych za tak wielkie zagrożenie, może się stać – dzięki dialogowi opartemu na wzajemnym szacunku – źródłem głębszego zrozumienia tajemnicy ludzkiego życia.” (Jan Paweł II, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ).

(M. Szymiczek, IIIf)Komentarze są zamknięte.