Karta motorowerowa

KARTA MOTOROWEROWA

  1. Zgodnie z ustawą z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami zamiast karty motorowerowej zostanie wprowadzona nowa kategoria prawa jazdy AM, która będzie uprawniała do kierowania motorowerem (art. 6 ust. 1 pkt. 1 a)
  2. Wiek niezbędny do uzyskania prawa jazdy kategorii AM wynosi 14 lat (art. 8 ust.1 pkt 1). Aby uzyskać to prawo jazdy trzeba będzie ukończyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców, a następnie zdać egzamin państwowy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Ustawa szczegółowo określa warunki uzyskania prawa jazdy kategorii AM.
  3. Przepisy dotyczące prawa jazdy kategorii AM wchodzą w życie z dniem 19 stycznia 2013 roku (art. 139).
  4. Organ wydający prawo jazdy kategorii AM Prezydent miasta Rybnika.

 Komentarze są zamknięte.