INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Przypominamy: 5 czerwca (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia uczniom opiekę w świetlicy szkolnej.


Komentarze są zamknięte.