Dokumentacja

Dokument dotyczący organizacji i funkcjonowania szkoły. Określa m.in. poziom wykształcenia, jaki szkoła zapewnia absolwentom, cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej, zakres kompetencji organów funkcjonujących w szkole, zadania nauczycieli oraz innych pracowników, a także prawa i obowiązki uczniów.


Dokument przedstawia zadania i cele wychowawcze szkoły oraz opis działań wychowawczych prowadzących do ich pełnej realizacji z uwzględnieniem potrzeb wychowanków.

Dokument przedstawia działania psychoedukacyjne, których celem jest zapobieganie ryzykownym zachowaniom uczniów i szkodom wynikającym z problemów w ich otoczeniu oraz wzmacnianie czynników chroniących. 

REGULAMIN WYCIECZEK


 Komentarze są zamknięte.