Dla środowiska

Nasza szkoła nie ogranicza swoich działań wyłącznie do własnego terenu. Współpraca ze środowiskiem służy różnorodnym celom oraz przybierać postać różnych zadań. Nawiązujemy współpracę z innymi placówkami i organizacjami społecznymi w celu tworzenia optymalnego środowiska wychowawczego.

1.Wolontariat w Domu Dziecka w Rybniku – współpraca z Domem Dziecka trwa od kilku lat. Pomagamy wychowawcom sprawować opiekę nad dziećmi, bawimy się z nimi. Organizujemy z okazji Dnia Dziecka przedstawienia teatralne, przygotowujemy prezenty na mikołajki i Boże Narodzenie.

2.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – co roku w naszej szkole odbywa się zbiórka pieniężna na rzecz WOŚP. Samorząd Uczniowski oraz wolontariusze z naszego gimnazjum organizują stoisko, na którym podczas przerw sprzedawane są ciasta.

3.Karan– akcja stowarzyszenia Karan odbywa się dwa razy do roku: przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem. Odbywa się ona na terenie dużych sieci handlowych posiadających własną ochronę, monitoring. Za zebrane pieniądze kupowane są paczki żywnościowe dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych oraz zapewniane są dzieciom ciepłe posiłki w ciągu roku.

4.Góra Grosza– celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Towarzystwo „Nasz dom” skupia się na przyspieszeniu reformy domów dziecka przez pomoc w tworzeniu małych domów dla osieroconych dzieci, w których realizowane są intensywne programy pracy oparte na relacjach emocjonalnych. Już od dziesięciu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

5.Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”-powołana w 2000 roku jako organizacja, której działalność ma upamiętniać pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury. Prowadzi program stypendialny dla młodzieży w wieku szkolnym (aktualnie obejmuje 2175 osób z 40 diecezji na terenie całej Polski).

6.Schronisko dla zwierząt– wraz z Miesięcznikiem „Przyjaciel Pies” i serwisem pies.pl organizujemy w naszej szkole zbiórki darów i pieniędzy dla rybnickiego schroniska.

7.Imprezy środowiskowe– organizowane przez szkołę cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców kilku dzielnic będących w obwodzie szkoły. Biesiada Śląska jesienią i zabawa karnawałowa lub walentynkowa zimą to imprezy przeznaczone dla dorosłych. Festyn szkolny organizowany na wiosnę przeznaczony jest dla całych rodzin. Mamy więc co roku doskonałe zespoły muzyczne (grupy wokalne, taneczne, a także „kapele” rockowe), zapraszamy znanych sportowców, bractwa rycerskie, kabarety. Tradycją stały się stoiska przygotowywane każdorazowo przez poszczególne klasy, rodziców naszych uczniów i nauczycieli. Oprócz czegoś „dla ciała i duszy” mamy także szereg konkurencji sprawnościowych, a tradycją stają się różnego rodzaju pojedynki nauczycieli i uczniów w popularnych dyscyplinach sportowych (piłka nożna, koszykówka czy siatkówka). Przedsięwzięcia te mają na celu integrację mieszkańców i dobrą zabawę.

8.Uczestniczyliśmy w Paradzie Dzielnic.

9.Dzień Otwarty– nauczyciele i uczniowie *dziesiątki* zapraszają rodziców i dzieci na zwiedzanie szkoły. Przygotowujemy dla nich między innymi zajęcia polonistyczne, matematyczne, chemiczne, plastyczne i informatyczne. Co roku jeździmy również do szkół podstawowych naszych przyszłych uczniów – przedstawiamy ofertę programową placówki, chwalimy się osiągnięciami oraz zapraszamy na ciekawe zajęcia pozalekcyjne.

10.Ważnym elementem życia szkoły są Msze Święte na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, które mają miejsce w kościele p. w. św. Wawrzyńca w Ligockiej Kuźni. Mały drewniany kościółek odwiedzamy też na nabożeństwa bożonarodzeniowe, wielkanocne, a także szkolne rekolekcje. W tym miejscu ukłony należą się proboszczowi parafii, ks. Bronisławowi Matyskowi, który jest „na każde zawołanie” kogokolwiek z naszej społeczności.

11.Zawsze 14 października, w Święto Edukacji Narodowej, organizujemy uroczystą akademię dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,

12.Nikt nie wyobraża sobie chyba świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocnych bez uroczystych akademii i spotkań z przyjaciółmi naszego gimnazjum.

13.Dzień Języków Obcych, w trakcie którego odbywają się kolejne edycje konkursu „Wiem wszystko o językach” (podstawowe zwroty z języków: angielskiego, francuskiego i niemieckiego oraz informacje na temat krajów europejskich). Możemy również wysłuchać audycji, w czasie której dowiadujemy się, jak ważne są dla nas języki obce i nie jest ani za późno, ani za wcześnie, aby się ich uczyć.

14.Nauka „żywej” historii poprzez:
-wyjazdy trzecioklasistów do Muzeum KL „Auschwitz – Birkenau”,
-obchody Dnia Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja, rocznic wybuchu II wojny światowej czy wyzwolenia Rybnika spod okupacji hitlerowskiej,
-akcję pod hasłem „Światełko przeszłości”, gdy odwiedzamy rybnickie cmentarze i zapalamy znicze na grobach znanych rybniczan czy pomnikach związanych z walką o polskość ziemi rybnickiej.

15.Sprzątnie świata– celem akcji, która zawsze odbywa się w trzeci weekend września, jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.

16.Dzień Ziemi– nazwa akcji prowadzonej corocznie z początkiem wiosny (22 kwietnia), której celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie.

(K. Gitner, IIIb 2007-2010)Komentarze są zamknięte.