Certyfikaty szkoły

Nasza szkoła to miejsce, w którym młodzież może odpocząć od codziennych trudności i chaosu. Tworzymy warunki, aby uczniowie przebywali w szkole chętnie, aby mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Nasze gimnazjum daje uczniom znacznie większe możliwości niż tylko opanowania wiedzy książkowej- ułatwia odkrywanie perspektyw własnego rozwoju.

MIELIŚMY HONOR OTRZYMAĆ:

1.Szkoła z klasą– akcja pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ruszyła w 2002r. Każda placówka realizowała 6 trudnych zadań (szkoła dobrze uczy każdego ucznia, szkoła sprawiedliwie ocenia, szkoła uczy myśleć i rozumieć świat, szkoła rozwija społecznie i uczy wrażliwości, szkoła pomaga uwierzyć w siebie i tworzy dobry klimat, szkoła przygotowuje do przyszłości), opisując je na swoich internetowych stronach- wizytówkach. Certyfikat otrzymaliśmy już w pierwszej edycji. Koordynatorem działań była p. Monika Owerko- Liszka.

2.Uczniowie z klasą– akcja ruszyła w 2006r. Udowodniliśmy, że my, uczniowie, należymy do grona wielkich- jesteśmy osobami, które swoja uwagę i czas po lekcjach przeznaczają na działania artystyczne, piszą, fotografują, tańczą…, bo Twórca to brzmi dumnie. Certyfikat otrzymaliśmy już w pierwszej edycji. Koordynatorem działań była p. Izabela Marcol – Perlak.

3.Interkl@sa– jest to program skierowany do szkół kształcących uczniów na członków społeczeństwa informacyjnego. Certyfikat otrzymaliśmy w 2006, 2007 roku – koordynatorem działań była p. Justyna Nocoń, 2008 – koordynatorem działań była p. Ewa Markiewka. W 2013 r. certyfikat otrzymaliśmy po raz czwarty – koordynatorzy: p. J. Nocoń i p. E. Markiewka

4.Strona przyjazna dziecku– certyfikat przyznawany jest witrynom, które są bezpieczne dla dzieci, nie zawierają ani w żaden sposób nie promują treści, które nie są dla dzieci przeznaczone. Koordynatorem działań była p. Izabela Marcol – Perlak.

5.Rodzina Szkół im. Jana Pawła II– jesteśmy jedną z 800 placówek wszelkiego stopnia rozsianych po całej Polsce i zagranicą. Co roku bierzemy udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Koordynatorem działań jest p. Izabela Marcol – Perlak, p. Janusz Klimczak.

6.Szkoła bez przemocy– w drugiej edycji programu (2007/ 2008) różnych dzienników regionalnych (w woj. śląskim POLSKA Dziennik Zachodni) pracowaliśmy nad budowaniem społeczności szkolnej tak, aby w różne działania angażować wszystkich- uczniów, nauczycieli i rodziców. Koordynatorem działań był p. Robert Furtak.

7.Strona Przyjazna Młodzieży– jest przyznawany stronie internetowej, której treść jest przyjazna dla młodzieży, tzn. w szczególności nie zawiera treści o charakterze erotycznym, treści wulgarnych, jakichkolwiek elementów łamiących polskie lub międzynarodowe prawo, naruszające prawa osób trzecich oraz jakichkolwiek innych treści, które mogą zostać uznane za nawołujące lub propagujące przemoc, rasizm, nałogi itp. Certyfikat otrzymaliśmy 22 lutego 2010. Koordynatorem działań była p. Izabela Marcol – Perlak.

8.Szkoła Bezpiecznego Internetu– Internet jest dla ludzi – młodszych i starszych. Warto korzystać z możliwości, jakie nam oferuje. Jednak należy używać go ostrożnie, szanując prywatność oraz prawa innych, dbając o swoje dobre imię, przestrzegając netykiety. Nie bójmy się Internetu, poznawajmy go! Nauczmy się, jak funkcjonuje, a stanie się naszym sprzymierzeńcem w codziennej pracy. Czas spędzony przy komputerze w szkole lub w domu może być wykorzystany na naukę bezpiecznego korzystania z Internetu. Specjalnie, z myślą o szkołach, Fundacja „Kidprotect.pl” oraz telefonia Orange stworzyły specjalny program, któremu patronuje Minister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Elżbieta Radziszewska oraz Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak. Kolejne działania prowadzą wychowanków ku bezpieczeństwu, a uzyskany certyfikat jest znakiem, że szkoła to przyjazne miejsce. Pamiętajmy jednak, że o bezpieczeństwo w Internecie należy dbać samemu i na co dzień, zwłaszcza, gdy chodzi o dobro najmłodszych użytkowników. Internet nie jest ani dobry, ani zły. Dopiero to, jak go używamy, czyni go bezpiecznym lub nie. Życzymy miłej i bezpiecznej przygody z Internetem. Certyfikat otrzymaliśmy 25 lutego 2010. Koordynatorem działań była p. Izabela Marcol – Perlak.

9.Gwiazdor– katalog stron godnych uwagi, wyróżniających się ciekawą treścią, starannym wykonaniem, wysoką użytecznością. Koordynatorem działań była p. Izabela Marcol – Perlak.

10.Szkoła w Ruchu – Ogólnopolska akcja MEN „ Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Program objął klasy I. W ramach akcji zorganizowano wyjazd na lodowisko, wyjazd do Parku wodnego, turniej tenisa stołowego, konkurs wiedzy o tematyce zdrowotnej oraz lekcje tańca (2013/2014) Koordynatorzy- nauczyciele wychowania fizycznego.

11.WF z klasą – Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku brało udział w dwóch edycjach programu WF z klasą w latach szkolnych  2014/2015 i 2016/2016. WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej. Cele programu to : zwiększenie aktywności fizycznej uczniów, wzmocnienie funkcji wychowawczych aktywności sportowej, jak:samodoskonalenie, współdziałanie i zasady fair play.Każdy uczeń miał wpływ na przebieg programu, ponieważ to uczniowie wybierali zadania do realizacji i proponowali jaką mają mieć formę. W ramach programu uczniowie wyjeżdżali na lodowisko, rolki, narty i gry terenowe. Zacieśniliśmy też stosunki ze środowiskiem lokalnym , którego przedstawiciele aktywnie uczestniczyli w realizacji i przebiegu Lokalnej Akcji Sportowej. Relacje z działań prowadzonych podczas dwóch edycji udziału naszego gimnazjum w programie „WF z Klasą” można śledzić na  blogach szkoły: http://blogiceo.nq.pl/g10rybnik3/ , http://blogiceo.nq.pl/g10rybnik/przykladowa-strona/.

12.  „Równy start w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych w Rybniku”  projekt prowadzony w G10 im. Jana Pawła II              w Rybniku w latach szkolnych 2006/2007 i 2007/2008.Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów szkół rybnickich, które do projektu przystąpiły, w tym naszego gimnazjum.Celami szczegółowymi było:

  1. wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów , ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych;
  2. wsparcie rozwoju zainteresowań uczniów uczenia się uczniów i uczennic ze objętych projektem, dotkniętych negatywnymi wpływami środowiskowymi lub niepełnosprawnością
  3. znoszenie specyficznych zaburzeń i dysharmonii rozwojowych utrudniających proces uczenia się uczniów dotkniętych negatywnymi wpływami środowiskowymi lub niepełnosprawnością                                                                                                                                                               W ramach projektu prowadzone były na terenie szkoły zajęcia dodatkowe, wspierające proces rozwoju dydaktycznego dzieci          i młodzieży. Były to :  zajęcia wyrównawcze,  m.in. z matematyki, jęz. polskiego, języka angielskiego, chemii, fizyki, geografii, historii, języka francuskiego, języka niemieckiego oraz zajęcia przygotowujące do sprawdzianów i egzaminów,  koła zainteresowań, wycieczki edukacyjne, wizyty studyjne, prelekcje i wykłady. Nauczyciele i uczniowie zacieśnili współpracę i skorzystali  z pomocy pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku, która była partnerem Projektu „Równy start w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych w Rybniku”.

13. e-Akademia Przyszłości – (01.09.2010 r. – 30.06.2013 r.)ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych        i przedsiębiorczości. Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przygotowanie uczniów gimnazjum do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy i uczenia się przez całe życie. Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych, które pomogą im w rozwoju zdolności i osobowości oraz pozwolą na jak najlepsze funkcjonowanie                     w nowoczesnym społeczeństwie.

 Komentarze są zamknięte.