Biblioteka

Godziny pracy biblioteki 2016-2017

 

DZIEŃ   

   GODZINY

Poniedziałek   

   9.00 – 14.00

Wtorek   

   9.00 – 12.00

Środa   

   9.40 – 11.40

Czwartek   

   8.40 – 11.40

Piątek   

   10.40 – 12.40

 

2015-09-1

 

Regulamin Biblioteki Gimnazjum Nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku

  1. Zbiory biblioteki szkolnej służą uczniom i ich rodzicom, nauczycielom, oraz innym pracownikom szkoły.
  2. Biblioteka jest czynna w dni pracy szkoły według ustalonego grafiku umieszczonego przed wejściem.
  3. Każdy wypożyczający przychodzi po książkę osobiście.
  4. Czytelnik, który zgubi wypożyczoną książkę, zobowiązany jest odkupić taką samą.
  5. Jeżeli wypożyczona książka zostanie uszkodzona, należy zgłosić to bibliotekarzowi przy jej oddawaniu.
  6. Wszystkie wypożyczone materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem danego roku szkolnego.
  7. Rodzice / opiekunowie prawni uczniów, którzy nie rozliczą się z biblioteką do końca danego roku szkolnego zostaną powiadomieni o wystosowaniu nakazu płatniczego z odsetkami za zwłokę – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  8. Komputery biblioteczne służą wyłącznie dla celów związanych z przygotowaniem się do lekcji.
  9. Przebywając w bibliotece należy zachowywać się kulturalnie.
 Komentarze są zamknięte.