• Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

  Rozpoczęcie roku szkolnego

  w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II (Gimnazjum nr 10)

  4 września 2017 r

  Msza św.- kościół św. Wawrzyńca Ligota-Ligocka Kuźnia 8:45.
  Po mszy św. spotkanie z wychowawcami klas w szkole.
  Uczniowie nie uczestniczący we mszy św. mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.
  Rozkład jazdy na 4 września 2017 roku dla uczniów dojeżdżających.
  Przywóz –  wszystkie klasy
  8:15 – Kamień Szkoła
  8:17 – Kamień Cegielnia
  8:19 – Kamień Rzędówka
  8:21 – Kamień Brzozy
  8:23 – Książenice Kościół
  8:25 – Książenice Pojdy
  8:27 – Kamień Skrzyżowanie
  8:30 – Kamień Kąpielisko
  8:34 – Stawowa
  8:40 – Kościół

  W związku z pytaniami rodziców dot. przyjęcia dziecka 6 letniego do klasy 1 przypominamy zapisy prawa:

  Art.  36. Prawo oświatowe.

  1.Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

  2.Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.


 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

  Wysłany dnia: przez Romana Stąsiek

  .

  Nadszedł oczekiwany przez wszystkich

  ostatni dzień roku szkolnego. W tym dniu pożegnaliśmy również 75 uczniów klas trzecich , którzy zakończyli naukę w naszej szkole. Coś się kończy, coś zaczyna :-). Podziękowaliśmy im za wspólnie spędzony czas, a najlepsi uczniowie otrzymali od pani dyrektor nagrody i dyplomy.

   

  Pożegnanie przygotowały M. Owerko-Liszka i M. Zając.


 • SUPER CZYTELNICY NAGRODZENI

  Wysłany dnia: przez Romana Stąsiek

  .

  W ciągu całego II półrocza w naszej szkole odbywał się konkurs

  „Książki wam niosę”. Skierowany był do wszystkich uczniów, a w szczególności do miłośników języka polskiego. Warunkiem uczestnictwa było comiesięczne rozwiązywanie krzyżówek lub quizów tematycznie związanych z kulturą czytelniczą
  Zwycięzcom gratulujemy, życzymy samych miłych wrażeń i niezapomnianych przeżyć w kontakcie z literaturą.
  Równorzędne I miejsce uzyskały Beata Błachut i Małgorzata Szulc z kl. II B.

  Organizatorem konkursu była I. Marcol-Perlak.


 • DZIEŃ INTEGRACJI KLASOWEJ

  Wysłany dnia: przez Romana Stąsiek

  .

  21 czerwca był w naszej szkole dniem integracji klasowej.

  Uczniowie każdej klasy wraz z wychowawcami i innymi nauczycielami

  spotkali się na ogniskach klasowych, odbyli piesze wędrówki po okolicy,

  uczestniczyli w krótkich wycieczkach i bawili się w ośrodkach miejskiej rekreacji.


 • BEZPIECZNE WAKACJE

  Wysłany dnia: przez Romana Stąsiek

  20 czerwca w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”

  asp. szt. D. Piotrowski przekazał gimnazjalistom m. in. ważne informacje

  dotyczące odpowiedzialności prawnej za własne czyny.

  Natomiast E. Siejok z PPP omówiła ważny temat – jak unikać zagrożeń w czasie wakacji.

   

  Spotkanie zorganizowała S. Kokot


 • SPOTKANIE Z ABSOLWENTAMI

  Wysłany dnia: przez Romana Stąsiek

  .

  20 czerwca gościliśmy absolwentów naszej szkoły.

  Wśród zaproszonych gości byli Paweł Wawrzyn- informatyk, Jacek i Piotr Gitnerowie, Mateusz Kluba i Jakub Mazur – muzycy, Paweł Dudzik – jezuita. Absolwenci przedstawili w ciekawy sposób swoje doświadczenia oraz opowiedzieli jak potoczyły się ich losy po ukończeniu naszego gimnazjum.

   

  Spotkanie zorganizowała: E. Piechalak.


 • WYCIECZKA DO WAPIENICY

  Wysłany dnia: przez Romana Stąsiek

  .

  W dniach 13-14 czerwca klasy pierwsze

  przebywały na wycieczce w Wapienicy. W programie było wejście na szczyt Dębowiec i rekreacja na torze saneczkowym oraz wjazd kolejką na Szyndzielnię. Wędrówkę zakończono na Klimczoku. Na koniec dnia odbyło się ognisko integracyjne z pieczeniem kiełbasek.

   

  Wycieczkę zorganizowała: E. Markiewka.


 • WYCIECZKA PRZYRODNICZA

  Wysłany dnia: przez Romana Stąsiek

  .

  13 czerwca uczniowie klasy 3a wzięli udział

  w wycieczce terenowej do Przegędzy. W jej trakcie obejrzeli żerowisko bobrów. Wycieczka zakończyła się ogniskiem klasowym w siedzibie Koła Łowieckiego Raróg. Dziękujemy p. Marianowi Bożkowi za życzliwe przyjęcie i gościnę.

   

  Wycieczkę zorganizowała J. Kubica-Gomola.


 • PREZENTACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

  Wysłany dnia: przez Romana Stąsiek

  .

  19 czerwca drugoklasiści zaprezentowali

  przygotowywane przez cały rok szkolny projekty edukacyjne. Pracowano w grupach kilkuosobowych. W tym roku do obejrzenia zostali zaproszeni nie tylko rodzice, ale również uczniowie klas pierwszych. Tematyka realizowanych projektów była różnorodna – od prawie naukowych po rozrywkowe.

   

  Koordynator projektu edukacyjnego: J. Moczko- Pająk.