• Wysłany dnia: przez Admin

 • UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE !

  Szanowni Rodzice!

  Do 17.03.17 w dotychczasowych  szkołach podstawowych zostanie przeprowadzona ankieta z zapytaniem ” czy chcecie, aby Wasze dziecko uczęszczało do szkoły z nowo wyznaczonego obwodu, czyli do Szkoły Podstawowej nr 4?”.  Organ prowadzący rozważy możliwość otwarcia wszystkich klas, czyli od 1 do 7, jeżeli co najmniej 20 rodziców uczniów z każdego rocznika wyrazi  taką wolę.

  Od dnia 1.09.2017 jesteśmy Szkołą Podstawową nr 4 w Rybniku. Zapraszamy do NOWEJ SZKOŁY uczniów: chętnych oraz z obwodu – do klas I, IV oraz VII !

  Aby zapisać się do 4 lub 7 klasy – wystarczy złożyć podanie w sekretariacie szkoły. Chętnych do klasy 1  obowiązywać będzie rekrutacja elektroniczna.

  Czytaj dalej!!  Post ID 3705


 • KAMPANIA RAKOOBRONA

  Wysłany dnia: przez Romana Stąsiek

  .
  W tym roku szkolnym nasze gimnazjum
  przystąpiło do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej
  na temat profilaktyki onkologicznej „Rakoobrona”.
  W ramach kampanii prowadzone są działania edukacyjne:
  pokazy filmów, pogadanki, wykłady.
   
  Kampanię realizuje J. Nocoń.

 • WYJAZD NA LODOWISKO

  Wysłany dnia: przez Romana Stąsiek

  Dzień 1 lutego uczniowie klasy 2a i 1b spędzili aktywnie i wesoło.

  Wspólny wyjazd na kryte lodowisko do Pszowa

  był okazją nie tylko do wzmacniania kondycji fizycznej

  i szlifowania umiejętności łyżwiarskich,

  sprzyjał również integrowaniu się zespołów klasowych.

   

  Wyjazd zorganizowały

  M. Owerko-Liszka i E. Markiewka.


 • OWOCOWA LEKCJA

  Wysłany dnia: przez Romana Stąsiek

  .

  8 lutego uczniowie klasy 1a przekonali się,

  że na lekcji można się nie tylko czegoś nauczyć,

  ale również może być smacznie!

  Na lekcję biologii wszyscy przynieśli swoje ulubione owoce

  i w ramach tematu „Owoce roślin okrytonasiennych” poznali ich budowę

  oraz samodzielnie wykonywali ich schematy na podstawie obserwacji. 

  Lekcję przeprowadziła J. Nocoń


 • Spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej w Rybniku.

  Spotkanie z rodzicami (12.01.2017) zakończyło cykl spotkań z rybnicką  Strażą Miejską . Od 8 do 13.12. 2016 prelekcje, we wszystkich klasach I -III, dotyczyły m.in. zakazu używania e- papierosa, bezpiecznego zachowania          w drodze do i ze szkoły, czy obowiązku posiadania legitymacji szkolnej, a  to tylko niektóre tematy poruszane na spotkaniach ze społecznością szkolną.


 • UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE !!!!

  W związku z bardzo złą jakością powietrza na terenie miasta Rybnika (stężenie pyłu zawieszonego ponad 1000 % normy)  zostają zawieszone zajęcia w dniach 10 i 11 stycznia 2017 r. we wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik (zgodnie z § 18. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003, Nr 6 poz. 669 ze zmianami)).

  Szkoła zapewnienia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.  

  Szkoła jest otwarta w  godzinach pracy.